Repeteren in tijden van Corona

We willen graag opnieuw repeteren maar uiteraard dienen een aantal voorzorgsmaatregelen te worden genomen zodat we dit veilig en met respect voor ieders gezondheid kunnen doen.

We repeteren tijdelijk in de grote zaal van De Corren. Indien iemand een geschikte repetitieruimte weet (groter dan 200 m², bij voorkeur kunnen we metariaal/slagwerk er permanent en veilig laten staan of opbergen) als alternatief voor De Corren, laat het ons weten.

Het is belangrijk dat iedereen de gedragscode volgt. Deze vind je hier. Onze gedragscode is gebaseerd op de de adviezen van de experts en VLAMO, en wil ervoor zorgen dat de risico's op besmetting binnen onze harmonie zo klein mogelijk zijn. Wie ziek is blijft sowieso thuis. Wie ouder is dan 65 jaar en minstens één van de risicofactoren heeft, of jonger dan 65 jaar en minstens twee van onderstaande risicofactoren overlegt best met huisarts of specialist of het verstandig is deel te nemen. Zonder positief advies blijf je als risicopatiënt beter thuis.

We vragen alle muzikanten hun aanwezigheid op de repetities aan te geven in de Doodle die je via mail ontvangen hebt en de voor akkoord ondertekende gedragscode vooraf door te mailen of mee te brengen naar de repetitie.

Eric Niessen (0472 75 87 10) is onze Corona-verantwoordelijke
Koen De Wulf (0476 56 43 34) is onze communicatieverantwoordelijke.

We zijn ook bereikbaar via dit emailadres.